Vài nét sơ lược về Trung Tâm Y Tế của Bác Sĩ Châu Sơn

Tình Thương , Quý Trọng và Chân Thật là phương châm của chúng tôi trong việc chăm sóc bịnh nhân.Tât cả nhân viên của chúng tôi đều có kinh nghiệm hành nghề lâu năm. Một số đã làm việc gần 20 năm nay. Chúng tôi luôn tự hào vì các nổ lực chung trong công việc để cùng đem đến cho bịnh nhân sự chăm sóc thân thiện và hiệu quả nhất.

Thành tựu được công nhận

Bác sĩ Châu, người điều hành trung tâm, đã từng nhận được “giải thưởng bình chọn của bịnh nhân” trong  5 năm liền. Trong 830.000 bác sĩ trên toàn quốc, chỉ có 5% số bác sĩ giành được giải thưởng này  trong năm 2012. Bác sĩ Châu rất vinh dự vì nhận được sự tín nhiệm quý báu này từ bịnh nhân của mình.Tất cả giải thưởng này hiện  được trưng bày tại phòng khám.